Musíte vidět

Bol

Bol je nejstarším městem na pobřeží Brače. Bol je bohatý na dlouhé písečné a oblázkové pláže, které se táhnou v délce 10 km. Je domovem jedné z nejkrásnějších pláží na Jadranu - Zlatni Rat - zcela jistě nejkrásnější pláže na pobřeží Jaderského moře. Oblázková pláž má tvar rohu, vybíhajícího z ostrova v délce několika set metrů a svažujícího se prudce do moře. Oblázky jsou unášeny mořskými proudy a vlnami. Pláž tím získává stále jiný tvar a sklon - někdy je „roh“ zahnutý doprava, jindy doleva. Výběžek vznikl odnosem materiálu z velké skalnaté rokle, která vyúsťuje z hor nad výběžkem.

Zlatni Rat

Navštivte na Bolu některé z městských historických památek, jako jsou: mechanismy římského sběru vody, náhrobků a stél, rané křesťanské sarkofágy, pre-románský kostel svatého Jana a Tudora, barokní a renesanční palác, biskupskou rezidenci, kostel Panny Marie Milosrdenství a seznamte se tak s alespoň malým kouskem historie města.


Škrip

Ve vnitrozemí dalmatského ostrova Brače se nachází pozoruhodná malá obec Škrip. Je vzdálena od moře asi 2 km, a to od malého přímořského letoviska Splitska. Má jen 200 obyvatel, ale bývá velmi častým cílem turistů z turistických středisek na severním pobřeží Brače, především ze Supetaru a Postiry. Za návštěvu a prohlídku stojí především pro jeho velmi cenné kulturně historické památky. Je to nejvýznmnější archeologické naleziště na Brači a jedno z nejdůležitějších v Chorvatsku. Škrip je nejstarší kontinuálně osídlená obec na ostrově. Její stáří se odhaduje na 5 000 let.